Rymans Osteopatklinik

Martin Ryman

 

Osteopat

Medlem i Svenska Osteopatförbundet

Lärare

Osteopati - Manuell medicin

 

Osteopati är något nytt för många svenskar. I länder som Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland och USA är det däremot en utbredd och erkänd medicinsk behandlingsform, som kan sammanfattas med orden manuell medicin. 
Osteopati bygger på att kroppen är en enhet där alla delar hänger ihop och är beroende av varandra. Den manuella medicinens uppgift är att rätta till kroppens obalanser och skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående. När kroppen är i balans finns nämligen den optimala utgångspunkten för god hälsa.

 

Osteopatins tre grundprinciper:

  • Kroppen är en helhet

  • Kroppen har en självläkande förmåga

  • Kroppens struktur och funktion är sammanlänkade

Tack! Meddelande skickat.

  Martin Ryman                                                          rymansosteopatklinik.se
   Mobilnummer  0709 - 300 371                             martin@rymansosteopatklinik.se