hälsa-och-livskraft_ny_olive.png
Ingela Oscarsson

 

Bicomterapeut

Legitimerad sjuksköterska

Filosofie magister

Bioresonansbehandling
 

Allt levande har en frekvens och vibrerar vid en viss våglängd. Så länge allt samspelar i harmoni, så känner du dig frisk och fylld av energi och din kropp kan då använda sin livskraft för att självläka.

Om du belastas hårt under en längre period så kan kommunikation, utrensning och förnyelse av den fysiska kroppen bromsas eller blockeras vilket kan leda till upplevd ohälsa.

Bicom bioresonans kan lösa upp blockeringar i kroppen och öka energiflödet till cellerna. När kroppen kommer i balans kan diffusa kroppsliga symtom lindras.

 

Bioresonansbehandling hjälper kroppen att:

  • förstärka organens funktion,

  • minska  belastningar i organ,

  • öka energiflödet i kroppen och

  • stödja kroppen till självläkning​​​
     

Bioresonans är komplementär  medicinsk behandlingsform såsom t.ex. osteopati och zonterapi.

hälsovågen.png

Vi erbjuder kartläggning av livsområden som har betydelse för din hälsa. Med hjälp av bioresonans genomförs energimätning samt enklare test av födoämnen. Kontroll av blodtryck och BMI.

Tillsammans formulerar vi din  hälsoplan.

   Ingela Oscarsson                                                   halsaochlivskraft.se 
   
   Mobilnummer  079 30 48 900                            Ingela@halsaochlivskraft.se

Tack! Meddelande skickat.