Hälsa och Livskraft

Ingela Oscarsson

 

Bicomterapeut

Legitimerad sjuksköterska

Filosofie magister

Bioresonansbehandling
 
Kroppen är en helhet. Kroppens celler kan bli störda av stress och andra livsfaktorer vilket kan leda till upplevd ohälsa. Bicom bioresonans kan lösa upp blockeringar i kroppen och öka energiflödet till cellerna. När kroppen kommer i balans kan diffusa kroppsliga symtom lindras.

 

Bioresonansbehandling hjälper kroppen att:

  • förstärka organens funktion,

  • minska  belastningar i organ,

  • öka energiflödet i kroppen och

  • stödja kroppen till självläkning​​​
     

Bioresonans är komplementär  medicinsk behandlingsform såsom t.ex. osteopati och zonterapi.

Vi erbjuder kartläggning av livsområden som har betydelse för din hälsa.
Energimätning*. Test av födoämnen*. Blodtryck och BMI.

Tillsammans formulerar vi din  hälsoplan.

   Ingela Oscarsson                                         halsaochlivskraft.se 
   
    Mobilnummer  079 30 48 900                             Ingela@halsaochlivskraft.se
  • Facebook Social Icon

Garvaregårdens klinik

Drottninggatan 24

441 30 Alingsås